Archiefbeheer
Archiefbeheer 1

Archiefbeheer

Het Streekarchief Rijnlands Midden heeft als een van haar taken verwerving en beheer van archieven en collecties. Zowel van de overheid als van particulieren.
Daarrnaast houdt de archiefinspecteur namens de streekarchivaris toezicht op het beheer van de nog niet overgebrachte overheidsarchieven binnen het werkgebied van het Streekarchief Rijnlands Midden.

De archieven die nu gevormd worden moeten in goede, geordende en toegankelijke staat zijn en blijven. De archiefinspecteur controleert al in een vroeg stadium of dit gebeurt volgens de wettelijke regels en normen. Daarnaast ziet de inspectie er op toe dat de juiste wettelijke procedures worden gevolgd bij de vernietiging en overbrenging van archiefbescheiden.

Ook wanneer gemeenten advies willen betreffende de inrichting en uitvoering van hun huidige informatiebeheer kunnen zij bij het streekarchief terecht.

Voor vragen aan de archiefinspectie of voor een verzoek om advies kunt u zich richten tot het algemene e-mail adres:

rijnlandsmidden@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van archiefinspectie.

Archiefbeheer


Het beterhuis Over-RijnVan der Aa en KuyperVergadering van gelovigenKohier gemaal Laag kwartier Rijnland