schoolklas op bezoek in het archief
Crime Scene...

Educatie

Voor het Streekarchief Rijnlands Midden is educatie een belangrijk middel om verschillende doelgroepen te bereiken. Educatie in het streekarchief houdt in:

Cursussen en workshops

Streekarchief Rijnlands Midden organiseert  diverse cursussen en workshops.

Projecten voor het onderwijs

In samenwerking met scholen en andere instellingen in de regio biedt het Streekarchief Rijnlands Midden regelmatig projecten voor het onderwijs aan. Docenten die belangstelling of een idee hebben voor een project met het archief kunnen contact opnemen met onderstaande persoon.
Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs kunnen in de studiezaal van het streekarchief terecht voor gegevens voor hun werkstukken over (regionaal) historische onderwerpen.

Te boeken projecten voor het onderwijs

Geheimschrift groep 5/6

Voor leerlingen van groep 5/6 is het project Geheimschrift ontwikkeld. Zij ontcijferen geheimschrift en krijgen een rondleiding in het depot, waar zij de oude stukken zelf kunnen bewonderen. Leerlingen van de basisschool Het nieuwe ambacht uit Alphen aan den Rijn bezoeken regelmatig het streekarchief.

Lees de verslagen van Emma en Chinook wat zij vonden van het bezoek!

'Crime Sceneā€¦' app - Los met je smartphone een historische misdaad op!

Een historische misdaad oplossen met de hele klas? Dat kan met de 'Crime Scene...' app! De 'Crime Scene...' app is beschikbaar voor groep 7/8 van het primair onderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Lees hier meer over de app.

Meer weten of vragen over educatie? Bel met Marloes Rijkelijkhuizen (telefoon 0172-465265), of mail naar mrijkelijkhuizen@alphenaandenrijn.nl of rijnlandsmidden@alphenaandenrijn.nl.

Educatie


AvifaunaAlphen aan den Rijn de totstandkomingSigarenmakersoproer AarlanderveenAlphense brug