Het huis Beerendrecht in de Kortsteekterpolder aan de lage zijde van Aarlanderveen (1647- c.1985)

Het huis Beerendrecht in de Kortsteekterpolder aan de lage zijde van Aarlanderveen

Het huis Beerendrecht in de Kortsteekterpolder aan de Lage Zijde van Aarlanderveen dateert van 1647. Het bouwwerk met de negentien morgen bijbehorend land kwam in de plaats van een kasteelachtig ridderhuis dat in Leiderdorp gestaan had, maar dat na het beleg van Leiden uit tactische overwegingen was gesloopt. Het was een leengoed van de Abdij van Rijnsburg en had onder andere het recht om twee koppels zwanen in de Oude Rijn te houden.

De naam (Oud-)Beerendrecht is aan het einde van de vijftiende eeuw door het huwelijk van Clara van Beerendrecht met Frank van der Meer (uit Delft) gekoppeld aan die van de familie Van der Meer tot de naam Van der Meer van Beerendrecht. De familie (Van) Beerendrecht zou nazaat kunnen zijn van een geslacht dat de herkomst had in de plaats Beerendrecht onder Antwerpen.
Het huis Beerendrecht stond aan de noordelijke oever van de Oude Rijn, niet ver van de Nieuwe Vaart, een afsnijding van de veenrivier de Aar naar de Oude Rijn. Het versterkte herenhuis bestond uit een gracht met daarbinnen een ringmuur, een brug en poort met de gevelsteen met het familiewapen, een ruim voorplein en een sterk buitenhuis (een ringmuur van 75/80 cm dikte, opgebouwd uit IJsselsteentjes op een onderheide houten fundering). In 1720 kreeg het huis Beerendrecht gezelschap van het buitenhuis Rijnstroom met eigen vijver en park.
Het huis Beerendrecht heeft nimmer een rol van betekenis gespeeld. Er was geen aanzien of romantiek, het werd veelal verhuurd en het diende als onderpand voor twijfelachtige leningen. In 1753 verkocht Frans van der Meer van Beerendrecht het huis aan de gebroeders Barend en Daniël Vergunst die hun zinnen niet zozeer op het slecht onderhouden buitenhuis hadden gezet als wel op de rijke ondergrond. Het gebouw werd spoedig gesloopt en de kostbare omgeving werd geheel afgekleid voor de dakpannen- en steenbakkerij.

Ten oosten van de oude fundering werd na het afkleien een boerderij gebouwd en de wapensteen van de poort van het huis Beerendrecht kreeg daarin een plaats. In oktober 1922 brandde deze boerderij af waarna de wapensteen werd ingemetseld in de gevel van het woonhuis van Piet van Dijk jr., die een kalkzandsteen- en betonfabriek dreef. In juli 1940 werd dit woonhuis bij een bombardement verwoest en de familie Van Dijk ontfermde zich over de brokstukken van de wapensteen. Enkele jaren stond de provisorisch gerepareerde steen te verkommeren op de achterplaats van Rijnkade 11.
Toen in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de wijk Beerendrecht werd gerealiseerd, liet de gemeente de fundering van het huis Beerendrecht zichtbaar maken en ook de poort met de fraai gerestaureerde wapensteen van Beerendrecht keerde op de historische plaats terug. De plek die nooit kon bogen op aanzien, romantiek en grandeur droomt nu onder een fraaie treurwilg en in de Oude Rijn die traag voorbijvliet, drijven soms koppels sneeuwwitte zwanen.
(H.J. Habermehl)

Literatuur:

  • C.H. Dinkelaar e.a., Op pad in Rijnstroom en Beerendrecht (Alphen aan den Rijn 1992) 56-65.


Reactie plaatsen
bijlage of video toevoegen

Houd mij op de hoogte van reacties op mijn inzending

Ik ga akkoord met de voorwaarden

* Verplicht invullen

Zoek direct in:

Selecteer wat u zoekt:

Of zoek in:


Plaats

Kastelen en buitenplaatsen

Terug naar

Kastelen en buitenplaatsen

Oorlogsmonument ZwammerdamHazerswoude in de negentiende eeuwSpoorlijn Alphen aan den Rijn-GoudaHoutzaagmolen De Star