Ziekenhuis Rijnoord tijdens de bouw in 1964. Tussen de nieuwbouw en de Rijn staat nog de villa "Rijnoord", die kort daarna zou worden afgebroken. Rechts van het ziekenhuis staan boerderij "Delfzicht", de Oudshoornse kerk en de openbare lager school van Oudshoorn.

Ziekenhuis Rijnoord

De geschiedenis van ziekenhuis Rijnoord wordt niet gekenmerkt door voorspoed en gezondheid. Het ziekenhuis werd in de jaren 1962-1966 gebouwd op de plaats waar de buitenplaats "Rijnoord" heeft gelegen.

Tot het midden van de twintigste eeuw was de gezondheidszorg in Alphen in handen van de huisartsen en in geval van specialistische hulp of ziekenhuisopname was men aangewezen op periodieke poliklinische spreekuren of op vervoer naar Leiden of Gouda. Voor een ziekenhuisopname ging de patiënt al naar gelang de denominatie naar het Christelijke Diaconessenziekenhuis, het Rooms-katholieke Sint-Elisabeth Ziekenhuis of het Academisch Ziekenhuis te Leiden of in Gouda naar De Wijk of naar Sint Joseph. Zieken of gekwetsten gingen naar de stad met de boot van de beurtvaartonderneming, met de trein of bus, of met een personenauto. In de oorlogsjaren was in Alphen aan den Rijn in bejaardentehuis Sint Jozeph een kraamkliniek waar vrouwen van alle kerkelijke gezindten verlost werden en waar men de boreling ook graag doopte. In het Groene Kruisgebouw in de Prins Hendrikstraat, in het Oranje-Groene Kruis (Christelijke Wijkverpleging) in de Wilhelminalaan of het (Rooms-katholieke) Wit-Gele Kruis kwam regelmatig een chirurg of arts de kleuters ontdoen van hun keelamandelen.
Toen in 1957 burgemeester Z. Bruins Slot werd ingehaald, beloofde hij zichzelf en de bevolking hier een ziekenhuis te realiseren. Omdat hij ook in het bestuur zat van de Stichting voor Christelijke Ziekenverzorging in Nederland te Ermelo, was het beslist geen loze belofte. Het werd zelfs de kroon op zijn werk in Alphen aan den Rijn. Op 1 oktober 1962 kon hij de eerste paal slaan en op 7 juni 1963 de eerste steen leggen. Het ziekenhuis werd gebouwd op de plaats van het woonhuis Rijnoord van dokter Van Wermeskerken dat sinds 1958 al een kraamkliniek herbergde.
De firma Gesman en Zoetemeijer ging voortvarend aan het bouwen en op 2 april 1966 werden de eerste patiënten al opgenomen. Op 8 april 1966 meldde de krant triomfantelijk dat de eerste echte gewonde naar Rijnoord vervoerd was nadat een bromfietser tegen een bus was gereden.
De lijst met artsen vermeldde de namen en specialismen van: S.F. Ybema, internist; C.A. Schagen van Leeuwen, chirurg; dr. H.W.A. Voorhoeve, kinderarts; J.A. Taselaar, neuroloog. Zuster W. Beeuwkes was directrice van de verpleging.
Op vijdag 11 november 1966 opende directeur-generaal van de Volksgezondheid dr. R.J.H. Kruisinga het Protestants-Christelijke Ziekenhuis Rijnoord. Als enige smet op het opgehemelde blazoen was dat de krant meldde dat de verbindingen naar Rijnoord niet ideaal waren.
Twee jaar later kwam Ziekenhuis Rijnoord heel anders in het nieuws: een grote advertentie kondigde een opnamestop aan wegens een bestuurscrisis. Iedereen maakte ruzie met iedereen, bestuur met de specialisten; de specialisten onderling; de plaatselijke huisartsen boycotten Rijnoord en verwezen als vanouds door naar Gouda, Woerden of Leiden; cynische patiënten beweerden een codicil op zak te hebben met de tekst: "Niet naar Rijnoord".
Daarna brak een litanie aan van conflicten, tekorten, streven naar zelfstandigheid, fusiebesprekingen, inkrimpingen en uitbreidingen, poliklinische short-stay tegenover breed algemeen, wel of geen EHBO. Protestants-christelijk ziekenhuis Rijnoord verloor het epitheton en werd 'algemeen'; het fuseerde met ingang van 1 januari 1990 met het Elisabeth te Leiderdorp en werd Stichting Ziekenhuizen Rijnland. Het is nu Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn; een polikliniek en een korte behandeling van maandag tot en met vrijdag. De regio Alphen aan den Rijn is omringd door ziekenhuizen te Amstelveen (VU), Leiden, Zoetermeer, Gouda en Woerden.
(H.J. Habermehl)

Bronnen:
  • SARM; Gemeentearchief blok 1965-1991
  • Dagblad Rijn en Gouwe.


Reactie plaatsen
bijlage of video toevoegen

Houd mij op de hoogte van reacties op mijn inzending

Ik ga akkoord met de voorwaarden

* Verplicht invullen

Zoek direct in:

Selecteer wat u zoekt:

Of zoek in:


Plaats

Zorg

Terug naar

Zorg

Alphen in de negentiende eeuwOudshoorn in de negentiende eeuwWatertorens Alphen aan den RijnChristelijke school Lemkes